หุ้นกู้แปลงสภาพ และ COCO Bonds คืออะไร

หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารหนี้อย่างหนึ่งที่สามารถแปลงสิทธิไปเป็นหุ้นสามัญได้ วันนี้จะเล่าให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆ ว่า หุ้นกู้แปลงสภาพคืออะไร มีข้อเด่นยังไง และถ้าเราลงทุนจะเลือกแปลงสภาพหรือไม่ต้องดูยังไง มาอ่านกัน…

หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เป็นเอกสารสิทธิเกี่ยวกับหนี้ คล้ายๆ กับสัญญาเงินกู้ ที่จะมีการกำหนดว่า จะจ่ายดอกเบี้ยที่ยืมมาแก่เจ้าหนี้ปีละกี่ % และเมื่อครบกำหนดสัญญา เช่น 3 ปี 5 ปี ก็จะจ่ายเงินต้นคืน

ดังนั้นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ก็จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ ส่วนคนที่ถือตราสารหนี้จะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ ซึ่งผลประโยชน์ที่เราได้รับก็จะเป็นดอกเบี้ยที่เขากำหนดไว้ และเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุ และอาจได้รับส่วนต่างกำไรได้ ถ้าเรานำตราสารหนี้ที่ถืออยู่ขายในตลาดรอง

ส่วนการถือหุ้นสามัญ คือ คนที่ถือหุ้นจะอยู่ในฐานะความเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน ผลประโยชน์ที่เราได้รับก็จะเป็นเงินปันผล และส่วนต่างกำไรจากราคาหุ้น ซึ่งการซื้อขายหุ้นสามัญก็ซื้อขายกันในตลาดหุ้น จะมีสภาพคล่องมากกว่าการซื้อขายตราสารหนี้

ส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) คือ หุ้นกู้ที่สามารถขอเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกตราสารหนี้นั้นๆ ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้นั้นเปลี่ยนสภาพหรือสถานะจากเจ้าหนี้เป็นหุ้นส่วนได้

ข้อดีสำหรับบริษัทที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต้นทุนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายน้อยกว่าหุ้นกู้โดยทั่วไป โดยทั่วไปหุ้นกู้แปลงสภาพมักจะให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหุ้นกู้โดยทั่วไป ดังนั้นต้นทุนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายของบริษัทก็จะน้อยกว่า

และสามารถจ่ายเป็นหุ้นสามัญได้จากการแปลงสภาพ โดยบริษัทผู้ออกมักจะกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพไว้สูงกว่าราคาหุ้นสามัญในตลาด ตอนที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เผื่อว่าอนาคตราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้นแล้วมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ

สามารถชะลอการเกิด dilution effect จากการออกหุ้นเพิ่มทุนได้ เพราะจะมีการค่อยๆ ทยอยเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ

ส่วนข้อดีของคนที่ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ มีโอกาสที่จะทำกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นได้ นอกจากอัตราดอกเบี้ยที่เราได้ตามที่กำหนดไว้

หุ้นกู้แปลงสภาพ(Convertible Bond) คือ หุ้นกู้ที่สามารถนำมาขอแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยบริษัทที่ออกก็จะมีต้นทุนในการจ่ายคืนน้อยกว่าหุ้นกู้โดยทั่วไป เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า และสามารถจ่ายคืนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนได้

ส่วนคนที่ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยตามที่เขากำหนดไว้ และมีโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นสามัญได้ถ้าใช้สิทธิแปลงสภาพ และราคาหุ้นบริษัทนั้นแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต

มารู้จัก COCO Bonds (Contingent Convertible Bonds) ที่มีการพูดถึงตอนนี้กัน

COCO bonds เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญทันทีเมื่อเข้าตามเงื่อนไขของผู้ออก เช่น เมื่อขาดทุน หรือเงินสำรองของธนาคารลดต่ำกว่าเกณฑ์

ผู้ออก COCO bonds เป็นเงินสภาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ซึ่งธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ และในประเทศ มีการออกตราสารหนี้ลักษณะนี้ เพื่อเพื่อการดำรงเงินสำรองของธนาคาร รองรับผลขาดทุนในสภาวะวิกฤติของธนาคาร

COCO bonds มักไม่กำหนดอายุไถ่ถอน แต่ผู้ออกสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้

ที่พูดถึงกันตอนนี้คือ COCO bonds ที่ออกโดยธนาคาร Credit Suisse มูลค่ากว่าหมื่นล้านเหรียญ ที่กลายเป็น 0 คือ ผู้ถือ COCO bonds นี้ จะไม่ได้รับเงินคืน

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น

ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: