มาดูงบปี 65 ของ KERRY ส่งพัสดุกัน

KEX บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

สนใจรับชมแบบวีดีโอ กดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

ที่ยกตัวอย่างหุ้นนี้ เพราะหลายคนน่าจะเคยใช้บริการพัสดุด่วน ซึ่งถ้าเราพอเคยใช้บริการ เราจะพอเข้าใจธุรกิจของเขาบ้าง และมีมุมมองของผู้ใช้บริการของว่า ปกติเราคาดหวังอะไรในการส่งพัสดุ มี brand royalty หรือป่าว หรือแค่ต้องการถูก เร็ว ของไม่เสียหาย จะทำให้เราอ่านตัวเลขที่ออกมาได้เข้าใจมากขึ้น

รายได้จากการดำเนินธุรกิจ
ปี 62 มีรายได้ 19,781.93 ลบ.
ปี 63 มีรายได้ 18,917.06 ลบ.
ปี 64 มีรายได้ 18,817.77 ลบ.
ปี 65 มีรายได้ 17,003.05 ลบ.

ต้นทุน
ปี 62 ต้นทุน 16,704.16 ลบ.
ปี 63 ต้นทุน 15,849.76 ลบ.
ปี 64 ต้นทุน 17,478.51 ลบ.
ปี 65 ต้นทุน 18,685.14 ลบ.

เมื่อเข้าไปอ่าน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ที่ออกมาพร้อมกับงบการเงิน สามารถหาดูได้ในหัวข้อข่าวตรงหุ้นที่เราสนใจ เขาก็จะเขียนไว้ว่า “เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เบาบางลง ความต้องการและกำลังซื้อของ ผู้บริโภคลดลงจากภาวะทำงเศรษฐกิจ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค เป็น offline มากขึ้นจากการเปิดประเทศ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนลดลง นำไปสู่กำรแข่งขันทางด้าน ราคาที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้เล่นในธุรกิจเพื่อเพิ่มปริมาณพัสดุที่จัดส่งและส่วนแบ่งทางการตลาด”

เมื่อการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรง เพื่อเพิ่มปริมาณพัสดุที่จัดส่งและส่วนแบ่งตลาด เมื่อลดราคาแต่รายได้ยังลดลง แสดงว่า ปริมาณพัสดุที่ส่งยังไม่สามารถชดเชยกับกับการลดราคาที่ทำได้ ทำให้รายได้ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น

เมื่อต้องสู้กันด้วยสงครามราคา ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง และปี 65 KEX ขาดทุนตั้งแต่ กำไรขั้นต้น

ปี 65 เมื่อขาดทุนตั้งแต่กำไรขั้นต้น กำไรในส่วนอื่นก็ติดลบตามกันไป และมีผลขาดทุนสุทธิ -2,829.84 ลบ. และในส่วนของงบกระแสเงินสดส่วนกิจกรรมดำเนินงาน -1,282.50 ลบ. (ปกติในงบกระแสเงินสดส่วนกิจกรรมดำเนินงานจะมีการบวกกลับค่าเสื่อมราคากลับเข้าไป จึงทำให้ติดลบน้อยลง) ซึ่งจะเห็นว่า KEX ปี 65 นี้ขาดทุนทั้งตัวเลขทางบัญชีและเงินสด

คงต้องติดตามว่า KEX จะปรับตัวอย่างไร

……………………………………………….

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

เรียนจบ สามารถนำไปปรบใช้เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: