อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน คิดมายังไง??

ใครชอบหุ้นปันผล สิ่งหนึ่งที่มักสนใจ ก็คือ ค่าอัตราเงินปอ่านเพิ่มเติม “อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน คิดมายังไง??”