2 วิธีในการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

ทางแรก ก็จะเป็นแบบที่เราคุ้นเคย คือ การจ่ายปันผลคืนให้แอ่านเพิ่มเติม “2 วิธีในการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น”

EPS คืออะไร??

EPS หรือ earnings per share นั้น เป็นค่าที่มีผลต่อราคาหอ่านเพิ่มเติม “EPS คืออะไร??”