ดอกเบี้ย MLR/ MOR/ MRR คืออะไร

เวลาที่เราไปธนาคาร หรือจะไปกู้ยืมเงิน เราจะเห็นธนาคารเขอ่านเพิ่มเติม “ดอกเบี้ย MLR/ MOR/ MRR คืออะไร”