ทำไมหุ้น DELTA สามารถซื้อขายขั้นต่ำ ได้ 50 หุ้น

ปกติจำนวนหุ้นในการซื้อขายที่อยู่ในกระดานหลักจะต้องระบุจอ่านเพิ่มเติม “ทำไมหุ้น DELTA สามารถซื้อขายขั้นต่ำ ได้ 50 หุ้น”