วิธีการซื้อขายเศษหุ้น (odd lot)

บางคนได้เศษหุ้นมา ซึ่งอาจมาจากการที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นอ่านเพิ่มเติม “วิธีการซื้อขายเศษหุ้น (odd lot)”