สรุป 3 หลักการใช้ PEG

PEG (price per earning to growth ratio) เป็นการประเมินมอ่านเพิ่มเติม “สรุป 3 หลักการใช้ PEG”