หุ้นติด Cash balance คืออะไร

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินข่าว ที่เป็นหุ้นดังในช่วงที่ผ่าอ่านเพิ่มเติม “หุ้นติด Cash balance คืออะไร”