Value stock และ Growth stock คืออะไร??

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ในยินว่า นักลงทุนเริ่มมาสนใจหุ้น Vอ่านเพิ่มเติม “Value stock และ Growth stock คืออะไร??”