ตารางสี่เหลี่ยมที่อยู่ในเว็บไซต์ Morningstar คืออะไร

ตารางสี่เหลี่ยมที่อยู่ในเว็บไซต์ Morningstar คืออะไร

เวลาที่เราเข้าไปหาข้อมูลกองทุนรวมหุ้น ในเว็บไซต์ของ morningstarthailand เราจะเห็นตารางสี่เหลี่ยมลักษณะนี้หัวข้อ “Portforlio Profile” ของกองทุนรวมนั้นที่เรากำลังดูอยู่ ตารางนี้คืออะไร มารู้จักกัน

ตารางสี่เหลี่ยม หรือที่เป็นลักษณะกล่องแบบนี้คือ Morningstar style box ซึ่งจัดทำโดย Morningstar เป็นบรษัทเอกชนระดับโลกที่วิเคราะห์และจัดอันดับกองทุนรวมต่างๆ ที่บ้านเราก็มีด้วยเช่นกัน และจริงๆ ในเว็บไซต์ของ Morningstar นั้นมีข้อมูลของหุ้นด้วยนะ ซึ่งเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลกองทุนรวมต่างๆ ได้ในเว็บไซต์ Morningstartahiland.com

โดยเว็บไซต์ Morningstar นั้น จะมีการแบ่งกองทุนรวมตาม style และขนาดหุ้น โดยจะแบ่งใน 2 แกน

ที่มา: http://www.morningstar.com

แกนแรก จะแบ่งตามขนาดของ market capitalization หรือที่เรียกกันว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยแบ่งเป็น large cap, mid cap และ small cap

โดย large cap นั้น หมายถึงหุ้นขนาดใหญ่ ที่รวมอยู่ในกลุ่มที่มี market cap ที่มีผลต่อดัชนีรวมตลาดเป็น 70% แรกของตลาดหุ้น อย่างเช่น ตลาดหุ้นบ้านเรา ก็จะมักเป็นหุ้นที่อยู่ใน set50 ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ และมี market cap สูง

ส่วน mid cap นั้นจะเป็นหุ้นขนาดกลางที่มี market cap อยู่ใน 20% ถัดมา

ส่วน small cap ก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กที่เหลืออีก 10%

ส่วนอีกแกน จะเป็นลักษณะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตกองทุนรวม โดยแบ่งเป็น Value stock หรือ Growth ส่วนตรงกลางผสมผสานระหว่างทั้ง value และ growth ก็จะเป็น blend

ที่มา: http://www.morningstar.com

โดยใน value stock หมายถึงหุ้นคุณค่า หรือ หุ้นที่ราคาเหมาะสม โดยจะมีการให้คะแนนน้ำหนัก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

มองอนาคต ซึ่งจะให้คะแนนน้ำหนัก 50% โดยคิดจาก forward P/E ซึ่งก็คือ ดูจาก ราคาหุ้น หารด้วย กำไรในอนาคต ถ้าค่ายิ่งน้อย ยิ่งถูก ซึ่งตรงนี้จะมีน้ำหนักในการให้คะแนน 50%

มองข้อมูลในอดีต ซึ่ง จะดูข้อมูลจากในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ราคาต่อส่วนผู้ถือหุ้น หรือ P/BV, ราคาต่อยอดขาย (price to sales), price to cashflow, อัตราเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) ซึ่งในส่วนของอดีตนี้รวม จะมีน้ำหนักในการให้คะแนนอีก 50%

ส่วน growth stock ก็จะมีการดูว่าเป็นหุ้นเติบโต

มองอนาคต จะเป็นการดู การเติบโตของกำไรในอนาคต มีน้ำหนักในการให้คะแนน 50%

มองอดีต จะใช้ข้อมูลในอดีตมาดูเรื่อง การเติบโตของกำไร การเติบโตของยอดขาย การเติบโตของกระแสเงินสด การเติบโตของส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งภาพรวมของอดีตตรงนี้จะมีผลต่อคะแนนอีก 50%

ซึ่ง Morningstar จะมีการวิเคราะห์และให้คะแนนออกมาว่า กองทุนรวมนั้นมีลักษณะการลงทุนในหุ้นแบบไหน

ที่มา:www.morningstarthailand.com

จากตัวอย่างที่ให้ดูรูปแรก เป็นตัวอย่างกองทุนรวมหุ้นไทยกองหนึ่ง ซึ่งจะเห็นว่า ถ้าเราแปลตาม Morningstar style box ก็จะได้ข้อมูลว่า หุ้นในพอร์ตกองทุนรวมนี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่ และมีทั้งหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโตผสมกันนั่นเอง

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: