“เงินปันผลระหว่างกาล” คืออะไร

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินคำว่า “เงินปันผลระหว่างกาล” ตั้งแต่ช่วงต้นปี ที่หลายๆ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และประกาศเป็นการจ่ายปันผล “ระหว่างกาล” แทน “เงินปันผลประจำปี” และช่วงนี้ก็มีข่าวว่า แบงค์ชาติขอให้ธนาคารพาณิชย์งดการจ่ายปันผลระหว่างกาล เพื่อจัดทำแผนบริหารเงินกองทุน มารู้จักกันว่า เงินปันผลระหว่างกาลคืออะไร

ถ้าสนใจรับชมเป้นแบบวีดีโอ สามารถกดดูได้จากลิงค์นี้นะคะ

Image:Freepik.com

เงินปันผลระหว่างกาล คือ เงินปันผลที่กรรมการบริษัทมีมติจ่ายในระหว่างรอบปีบัญชี เมื่อพิจารณาแล้วว่าบริษัทมีกำไรพอ สมควรที่จะจ่ายได้ ซึ่งจะเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทสามารถกระทำได้โดยมติของกรรมการบริษัท และมีมติให้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ โดยเมื่อจ่ายแล้วต้องนำไปแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปด้วย

ส่วนเงินปันผลประจำปีนั้น จะสามารถจ่ายได้ต้องผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดังนี้

1. การจ่ายปันผลประจำปี: มีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2. การจ่ายปันผลระหว่างกาล: มีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายปันผล ซึ่งต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

โดยในการจ่ายปันผลระหว่างกาลนั้น ก็จะต้องเป็นการจ่ายจากกำไรหรือกำไรสะสม และถ้าบริษัทมีขาดทุนสะสมก็จะไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามกฏหมาย และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย มีการกำหนดวัน record date และวัน XD เหมือนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีวาระเรื่อง การอนุมัติจ่ายเงินปันผล ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะเห็นเนื้อความประมาณนี้

ดังนั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ที่ปกติจะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองงบการเงินประจำปีที่ผ่านมา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทต่างๆ ได้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งตอนนั้นบริษัทต้องเลื่อนการประชุมไป และยังไม่รู้ว่า จะสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้อีกทีเมื่อไหร่ หลายบริษัทจึงได้มีการปรับเงินปันผลเป็นระหว่างกาล แทน ประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เงินปันผล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไปไม่มีกำหนด

โดยเมื่อต่อมา สถานการณ์ COVID-19 ดีขี้น และสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ ก็จะเห็นเนื้อความในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมติการจ่ายเงินปันผลเป็นลักษณะนี้ สำหรับบริษัทที่มการปรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็น เงินปันผลระหว่างกาล

จะเห็นว่า เงินปันผลระหว่างกาลนั้นถ้าไม่มีการจ่าย และบริษัททำกำไรได้ดี ก็สามารถไปจ่ายรวม หรือยกยอดไปจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปีได้

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: