“เงินปันผลระหว่างกาล” คืออะไร

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินคำว่า “เงินปันผลระหว่างกาล” ตั้งแต่ช่วงต้นปี ที่หลายๆ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และประกาศเป็นการจ่ายปันผล “ระหว่างกาล” แทน “เงินปันผลประจำปี” และช่วงนี้ก็มีข่าวว่า แบงค์ชาติขอให้ธนาคารพาณิชย์งดการจ่ายปันผลระหว่างกาล เพื่อจัดทำแผนบริหารเงินกองทุน มารู้จักกันว่า เงินปันผลระหว่างกาลคืออะไร

ถ้าสนใจรับชมเป้นแบบวีดีโอ สามารถกดดูได้จากลิงค์นี้นะคะ

Image:Freepik.com

เงินปันผลระหว่างกาล คือ เงินปันผลที่กรรมการบริษัทมีมติจ่ายในระหว่างรอบปีบัญชี เมื่อพิจารณาแล้วว่าบริษัทมีกำไรพอ สมควรที่จะจ่ายได้ ซึ่งจะเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทสามารถกระทำได้โดยมติของกรรมการบริษัท และมีมติให้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ โดยเมื่อจ่ายแล้วต้องนำไปแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปด้วย

ส่วนเงินปันผลประจำปีนั้น จะสามารถจ่ายได้ต้องผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดังนี้

1. การจ่ายปันผลประจำปี: มีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2. การจ่ายปันผลระหว่างกาล: มีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายปันผล ซึ่งต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

โดยในการจ่ายปันผลระหว่างกาลนั้น ก็จะต้องเป็นการจ่ายจากกำไรหรือกำไรสะสม และถ้าบริษัทมีขาดทุนสะสมก็จะไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามกฏหมาย และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย มีการกำหนดวัน record date และวัน XD เหมือนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีวาระเรื่อง การอนุมัติจ่ายเงินปันผล ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะเห็นเนื้อความประมาณนี้

ดังนั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ที่ปกติจะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองงบการเงินประจำปีที่ผ่านมา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทต่างๆ ได้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งตอนนั้นบริษัทต้องเลื่อนการประชุมไป และยังไม่รู้ว่า จะสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้อีกทีเมื่อไหร่ หลายบริษัทจึงได้มีการปรับเงินปันผลเป็นระหว่างกาล แทน ประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เงินปันผล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไปไม่มีกำหนด

โดยเมื่อต่อมา สถานการณ์ COVID-19 ดีขี้น และสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ ก็จะเห็นเนื้อความในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมติการจ่ายเงินปันผลเป็นลักษณะนี้ สำหรับบริษัทที่มการปรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็น เงินปันผลระหว่างกาล

จะเห็นว่า เงินปันผลระหว่างกาลนั้นถ้าไม่มีการจ่าย และบริษัททำกำไรได้ดี ก็สามารถไปจ่ายรวม หรือยกยอดไปจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปีได้

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

2 ความเห็นบน ““เงินปันผลระหว่างกาล” คืออะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: