การซื้อหุ้นคืน คืออะไร

หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติ ขอให้ธนาคารพาณิชย์ งดการจ่ายปันผลระหว่างกาล และ งดการซื้อหุ้นคืน เพื่อจัดทำแผนบริหารเงินกองทุน มารู้จักกันว่า การซื้อหุ้นคืนคืออะไร

ถ้าใครสงสัยเรื่อง “เงินปันผลระหว่างกาล” สามารถเข้าไปอ่านได้จากลิงค์นี้นะคะ

การซื้อหุ้นคืนของบริษัท คือ การที่บริษัทนำเงินของบริษัทไปซื้อหุ้นคืนมา (เงินสดของบริษัทที่นำมาซื้อหุ้นคืน จะนำมาจากเงินของกิจการเอง หรือกู้มาก็ได้) โดยการซื้อคืนก็มักจะซื้อจากตลาดหุ้น เหมือนเวลาที่เราซื้อหุ้น แต่ก็จะต้องมีการรายงานในหัวข้อ “ข่าว” ของหุ้นนั้นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ set ทุกวัน ว่ามีการซื้อคืนมาเท่าไหร่บ้าง หัวข้อ “แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืน”

ในการซื้อหุ้นคืนของกิจการ บริษัทจะมีการประกาศว่า จะมีการซื้อหุ้นคืนเป็นวงเงินไม่เกินเท่าไหร่ ในช่วงเวลาไหน และมีวัตถุประสงค์ในการซื้อคืนเพื่ออะไร แต่บริษัทอาจไม่ได้ซื้อถึงวงเงินที่กำหนดไว้ก็ได้นะ


ในการซื้อหุ้นคืนจะทำให้กำไรต่อหุ้น(EPS) และ ROE เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งอัตราส่วนทางการเงิน 2 ตัวนี้มีส่วนในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน และยังส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการด้วย


และเมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนกลับมาจากตลาดหุ้น บริษัทจะมีอยู่ 2 ทางเลือก คือ

1. ขายคืนหุ้นนั้นกลับเข้ามาในตลาด ซึ่งตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คือ ถ้าบริษัทจะขายหุ้นที่ซื้อคืนกลับเข้าไปในตลาดใหม่ได้ ต้องหลังจากซื้อคืนหุ้นนั้นมา “อย่างน้อย 6 เดือน” และต้องขายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้อง “ไม่เกิน 3 ปี” หลังจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น


2. นำหุ้นที่ซื้อคืนมา ไปลดทุนที่ชำระแล้ว เพื่อตัดหุ้นนั้นออกไปเลย ดังนั้นถ้าบริษัทไม่ขายคืน หรือขายคืนไม่หมด บริษัทก็ต้องนำมาลดทุนที่ชำระแล้วลง

โดยบริษัทอาจเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือเลือกทั้ง 2 ทางก็ได้ คือ ขายหุ้นคืนเข้าไปในตลาดบางส่วน และบางส่วนนำไปลดทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วลงก็ได้

ซึ่งการซื้อหุ้นคืนของกิจการสามารถส่งผลต่อราคาหุ้นได้

เหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นอาจปรับตัวขึ้น หรือพยุงราคาหุ้นไม่ให้ปรับตัวลดลง เพราะเมื่อมีการซื้อหุ้นคืนของบริษัท เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าบริษัทนั้นยังพื้นฐานดีอยู่ และราคาที่ซื้อขายกันตอนนี้ต่ำกว่ามูลค่าของกิจการ ทำให้นักลงทุนหันว่าสนใจมากขึ้นได้ จึงทำให้ราคาหุ้นมักจะปรับขึ้นได้จากคนที่เข้ามาสนใจซื้อมากขึ้น และการที่บริษัทเข้าไปซื้อด้วยทำให้ยิ่งมีความต้องการหุ้นนั้นมากขึ้น ราคาหุ้นก็อาจปรับขึ้นได้

ที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นปีมีธนาคาใหญ่อย่าง KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศซื้อหุ้นคืน ซึ่งได้เสร็จสิ้นโครงการไปเมื่อ 27 ก.พ. 63 โดยธนาคารได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 23,932,600 หุ้น มีมูลค่ารวม 3,207,966,403.55 บาท โดยเหตุผลในการซื้อหุ้นคืน “เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินที่แข็งเกร่ง และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต บนสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทที่มีอยู่ ซึ่งทำให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของธนาคารได้”

ส่วน SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีการประกาศซื้อหุ้นคืน เมื่อ 11 มีนาคม 63 แต่ต่อมาได้มีการประกาศยกเลิกโครงการเมื่อ 20 เมษายน 63

————————————
E-book “ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม”

ที่อธิบายถึงเรื่องของกองทุนรวม ค่าต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนลงทุน
วิธีการเลือกกองทุนรวมลักษณะต่างๆ ให้เหมาะกับแผนการเงินของเรา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ตราสารหนี้ การเลือกกองทุนหุ้นแบบ passive และ active fund รวมไปถึงกองทุนประหยัดภาษี

สนใจสามารถเข้าไปทดลองอ่านและสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของ ookbee และ meb ได้เลยนะคะ

OOKBEE: http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

MEB: http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: