สรุปงบดุล

งบดุล หรืองบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งงบดุลนี้จะเป็นงบที่บอกฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงินของกิจการ ถือเป็นงบการเงินที่สำคัญ งบดุลคืออะไร ไว้บอกอะไร ประกอบด้วยอะไร มาอ่านโพสนี้กัน

ถ้าสนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

Image:Freepik.com

งบดุลของกิจการก็จะคล้ายกับเวลาที่เราดูว่า ใครฐานะดีหรือไม่ เราจะดูว่า เขามีสินทรัพย์ มีส่วนที่เป็นของเขาจริง และหนี้สินเท่าไหร่ สำหรับกิจการก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน

งบดุลคือ ทรัพย์สิน = หนี้สิน + ทุน

ซึ่งก็คือ สินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม + ส่วนของผู้ถือหุ้น

ดังนั้นงบดุลจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักใน 3 ส่วนนี้

งบดุลนั้นจะแสดงถึงฐานะทางการเงิน ณ จุดเวลา ว่า กิจการนั้นๆ มีฐานะทางการเงินอย่างไร ส่วนงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดนั้น จะเป็นการดูการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นๆ

มีอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน หลายอัตราส่วนส่วนที่มีส่วนขององค์ประกอบของงบดุลที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเข่น

– D/E ratio (debt/ equity ratio) หรือ อัตราหนี้สินต่อทุน หนี้สินเป็นสิ่งที่มีได้ แต่มีมากเกินไปไม่ดี เพราะบริษัทจะเจ๊งได้ง่ายถ้ามีวิกฤต ถ้าจะให้มั่นคง D/E ควรน้อยกว่า 1

– อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คิดจาก สินทรัพย์หมุนเวียน/ หนี้สินหมุนเวียน ไว้ดูสภาพคล่องของกิจการว่าจ่ายหนี้ที่ต้องจ่ายเร็วๆ นี้ไว้ไหม จากสูตรก็จะเห็นว่าค่า >1 ก็จะดี เพราะมีทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ใน 1 ปี มากกว่าหนี้สินที่ต้องจ่าย แบบนี้ก็สบายตัวหน่อย น่าจะจ่ายหนี้ได้แบบไม่น่ามีปัญหาอะไร

– ROE (return on equity) คิดจาก กำไรสุทธิ/ ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนนี้จะนำงบกำไรขาดทุนมาสัมพันธ์กับส่วนของงบดุล ในการประกอบกิจการที่ดี ส่วนของผู้ถือหุ้นควรจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากกำไรสะสมที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละปี ดังนั้นจะเห็นว่า กิจการที่ดีที่จะสามารถรักษาอัตราส่วน ROE ได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ต้องสามารถทำกำไรได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นด้วย การดู ROE จึงนอกจากดูว่าสูงแล้ว ควรดูควรสม่ำเสมอด้วย

– ROA(return on asset) คิดจาก กำไร/ สินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนอีกตัวที่นำงบกำไรขาดทุนมาสัมพันธ์กับส่วนของงบดุล ซึ่งจะเห็นว่า ส่วนของสินทรัพย์รวมนั้นก็คือ หนี้สินรวม + ส่วนผู้อถือหุ้น ดังนั้น ถ้าค่า อัตราส่วน ROE และ ROA มีค่าต่างกันมาก แสดงว่า ในส่วนของสินทรัพย์รวมจะเป็นส่วนของหนี้สินมาก บริษัทสามารถ leverage จากหนี้สินได้ดี แต่ก็ต้องระวังหนี้สินที่มากเกินไปด้วย

– อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ หรือ asset turnover คิดมาจาก รายได้/ สินทรัพย์รวม เป็นการบอกการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เช่น มีสินทรัพย์ 100 บ. นำไปสร้างรายได้ได้กี่ บ.

ซึ่งค่าอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้ สามารถหาอ่านได้จาก “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” ในตาราง อัตราส่วนทางการเงิน ในเว็บไซต์ของ set ตรงหุ้นที่เราสนใจ

นอกจากนั้น งบดุล ยังเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าหุ้น ในอัตราส่วน P/BV ด้วย ซึ่ง book value ก็คือส่วนของเจ้าของ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง

งบดุลเป็นงบสำคัญทางการเงินงบหนึ่ง ไว้บอกฐานะ ความมั่นคงของฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: