3 อัตราส่วนเกี่ยวกับเงินปันผลหุ้น

อัตราส่วนที่เกี่ยวกับเงินปันผลของหุ้น เช่น เงินปันผลต่อหุ้น อัตราเงินปันผลต่อกำไร และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน คืออะไร ไว้บอกอะไร มาอ่านโพสนี้กัน

ถ้าสนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

เมื่อกิจการทำกำไรได้ บริษัทก็จะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ทำทุน และอีกส่วนหนึ่งก็จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเงินปันผลนั้นจะจ่ายออกจากกำไรสุทธิ หรือกำไรสะสมได้ ซึ่งเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับนั้นก็จะตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่ เป็นลักษณะนี้

มาเริ่มกันที่เงินปันผลต่อหุ้น(Dividend per Share)

เงินปันผลต่อหุ้น จะคิดจาก เงินปันผล/ จำนวนหุ้น อย่างในรูปข้างต้น บริษัทมานะ จ่ายเงินปันผลออกมาจากกำไรสุทธิ

เงินปันผลต่อหุ้นนั้น จะบอกเราว่า ถ้าเราถือหุ้นบริษัทนั้นๆ อยู่ เราจะได้เงินปันผลในครั้งนั้นกี่บาทต่อหุ้น

ดังนั้นถ้าเรามีหุ้นมานะอยู่ 100,000 หุ้น บริษํืมานะประกาศจ่ายปันผลในครั้งนั้น 1 บ.ต่อหุ้น

เราก็จะได้เงินปันผล = (1 บ./หุ้น) x (100,000 หุ้น) = 100,000 บ.

แต่เราจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% เราจะได้เงินมาถึงมือเรา  = 90,000 บ. ซึ่ง 10,000 บ. ที่ถูกหักไปตรงนี้ ตอนยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของเราสามารถนำมาคิดเครดิตภาษีเงินปันผลได้ แต่จะได้คืนมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับภาษีนิติบุคคลที่ถูกหักไปของบริษัท และฐานภาษีของเราด้วย

ใครสนใจเรื่องการยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลสามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

Image: Freepik.com

ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลได้ว่า หุ้นนั้นมีการปันผลออกมากี่บาทต่อหุ้น ได้จากเว็บไซต์ของ set ตรงหัวข้อ “ข้อมูลสิทธิประโยชน์”

จากรูปการจ่ายปันผลนี้ จะเห็นว่าหุ้นนี้มีการปันผลออกมา 2 ครั้งในรอบผลประกอบของปี 2562

โดยรอบผลประกอบการ ครึ่งปีแรกของปี 62 นั้น จ่ายปันผล 0.81 บ. ต่อหุ้น ซึ่งกำหนดวัน XD (excluded dividend) วันที่ 3 ก.ย. 62 ใครที่มีหุ้นนี้อยู่จนถึงวัน XD ก็จะได้เงินปันผลที่เขาประกาศไว้ในรอบนี้ไป และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าในวันที่ 19 ก.ย. 62

มาต่อกันที่อัตราเงินปันผลต่อกำไร (Payout Ratio)

อัตราเงินปันผลต่อกำไร จะคิดมาจาก เงินปันผล/ กำไรสุทธิ อย่างในรูปข้างต้นของบริษัทมานะ อัตราเงินปันผลต่อกำไร หรือ payout ratio คือ 1,000,000 / 2,000,000 = 0.5 หรือ 50%

บริษัทไหนจะจ่ายปันผลเท่าไหร่ของกำไรขึ้นกับนโยบายของบริษัทนั้นๆ ซึ่งเราสามารถหาดูได้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลยังไง และ payout ratio ที่ผ่านมาคือเท่าไหร่ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของ set ตรงหุ้นที่เราสนใจ ในหัวข้อ “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน”

Image:set.or.th

มาต่อกันที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(dividend yield)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน หรือ dividend yield คิดมาจาก เงินปันผล/ ราคาหุ้น

เช่น ถ้าเงินปันผล 1 บ. ต่อุห้น และตินนั้น ราคาหุ้นอยู่ที่ 10 บ. ต่อหุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทนจะอยู่ที่ 0.1 หรือ 10%

เนื่องจากอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนั้น มีความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น ดังนั้นถ้าบริษัทปันผลเท่าเดิม แต่ราคาหุ้นสูงขึ้น ก็จะทำให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นนั้นลดลง และถ้าบริษัทปันผลเท่าเดิม แต่ราคาหุ้นต่ำลง ก็จะทำให้อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้น

ค่านี้สามารถนำมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้นที่จะซื้อ หรือการคาดหวังผลตอบแทนได้แบบนี้ ถ้าเราคิดว่า บริษัทจะจ่ายปันผลเท่าเดิม คือ 1 บ.ต่อหุ้น และเราต้องการผลตอบแทน 5% เราควรจะซื้อหุ้นนี้ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ จะคิดจาก 1/ 5% = 1/ 0.05 = 20 บ. ต่อหุ้น

ในการคิดคำนวณอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนในเว็บไซต์ของ set จะใช้ มูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี (ล่าสุด) มาเป็นตัวตั้งนะ

ค่า dividend yield หรืออัตราเงินปันผลตอบแทนนั้นสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของ set ตรง “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” ตรงหุ้นที่เราสนใจ ตามรูปก่อนหน้านี้ หรือ ในบรรทัดสุดท้ายของส่วนของตารางสรุปงบการเงินที่สำคัญ

Image:Freepik.com

เงินปันผลต่อหุ้น(dividend per share) บอกว่า ถ้าเรามีหุ้นนั้น เราจะได้เงินปันผลออกมาปีละกี่บาท

อัตราเงินปันผลต่อกำไร(Payout Ratio) ซึ่งขึ้นกับนโยบายของบริษัทด้วย บางบริษัทที่ต้องเก็บเงินไว้ขยายกิจการก็อาจจะปันผลออกมาน้อย เพื่อเก็บเงินไว้ทำทุน ขยายกิจการ

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(dividend yield) ใช้ดูว่าถ้าเราซื้อหุ้นมาด้วยราคานี้ เราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลกี่บาท ถ้าบริษัทปันผลออกมาเท่าเดิม

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: