มูลค่าทางบัญชี (Book value) คืออะไร??

เป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทในส่วนของงบดุล หรือส่วนผู้ถือหุ้นของกิจการ สามารถคำนวณได้จากนำสินทรัพย์รวม มาลบด้วย หนี้สินรวม ก็จะได้ออกมาเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นหรือมูลค่าทางบัญชี.และเมื่อนำมูลค่าทางบัญชีมาหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด ก็จะได้ออกมาเป็น “มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น”

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

ตัวอย่าง บริษัทมานะ มีสินทรัพย์รวม 10,000,000 บ. มีหนี้สินรวม 4,000,000 บ. มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000,000 หุ้น

บริษัทมานะ จะมีมูลค่าทางบัญชี หรือ Book value หรือ ส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 10,000,000 – 4,000,000 = 6,000,000 บ.
และบริษัทมานะนี้มีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 6,000,000 บ./ 1,000,000 หุ้น = 6 บ. ต่อหุ้น


ข้อสังเกตของ Book value

  1. กิจการที่ดี Book value จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากกำไรสะสมที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งถ้ากิจการขาดทุนจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงได้
  2. สามารถนำ Book value มาเทียบกับราคาหุ้น เพื่อบอกความแพงถูกแพงได้ คือ P/BV (price per book value) ถ้าซื้อหุ้นนั้นมาด้วยราคาที่ P/BV = 1 เช่น ราคาหุ้น 6 บาท และมีมูลค่าหุ้นทางบัญชี 6 บาทต่อหุ้น หมายความว่า เราจ่ายเงินเพื่อการเป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้เท่ากับเจ้าของ
    ถ้าเราซื้อหุ้นนั้นที่ P/BV มากกว่า 1 เท่า แสดงว่า เราจ่ายเงินเพื่อเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นแพงกว่าส่วนของเจ้าของ
    ถ้าซื้อที่ P/BV น้อยกว่า 1 เท่า แสดงว่า เราจ่ายเงินเพื่อเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นถูกกว่าส่วนของเจ้าของ
  3. Book value นั้นจะเป็นตัวหารในการคิดอัตราส่วนที่สำคัญของ ROE (return on equity) คิดโดย กำไรสุทธิ หารด้วย ส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้าจะรักษาอัตราส่วน ROE ให้ดีได้อย่างสม่ำเสมอ กำไรสุทธิก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
  4. ROE เป็นอัตราส่วนที่บอกความสามาถในการทำกำไรของบริษัทต่อส่วนผู้ถือหุ้น ถ้าลงทุนด้วยราคาเท่ากับส่วนผู้หุ้น (P/BV = 1) บริษัทนั้นทำกำไรให้ได้เท่าไหร่

————————————
มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง แบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น
การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: