งบ STARK มีอะไร

บริษัท STARK บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อขายหุ้น เพราะยังไม่ส่งงบการเงิน งบปี 65 มาดูงบที่ผ่านมาว่ามีอะไรไหม

สนใจรับชมแบบวีดีโอ กดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

STARK ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล และยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งรายได้หลักก็มาจากธุรกิจสายไฟและเคเบิ้ล

จากตาราง “ผลประกอบการสำคัญ” ในงบ 9 เดือน 65

สินทรัพย์รวม 47,096.41 ลบ. หนี้สินรวม 38,362.30 ลบ. และส่วนผู้ถือหุ้น 8,631.14 ลบ. ถือว่าหนี้สูงเลยทีเดียว D/E ratio 4.39 เท่า  ถ้าลองตัดเจ้าหน้าการค้า 20,785.25 ลบ. (เนื่องจากไม่มีภาระดอกเบี้ย) หนี้ก็ยังประมาณ 2 เท่า ของส่วนผู้ถือหุ้น ก็ยังสูง

รายได้ 21,877.25 ลบ. กำไร 2,216.47 ลบ. ดูแนวโน้มก็ดูรายได้ และกำไรเติบโต

ROA 12% ROE 43% ค่า ROE สูงกว่า ROA มาก เนื่องจากบริษัท leverage จากหนี้สิน ทำให้ค่า ROA และ ROE ต่างกันมาก

จะเห็นว่า เบื้องต้น ก็ดูรายได้ กำไร โตดี แต่หนี้สินดูมากไป มาต่อที่ งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,798.57 ลบ. แสดงว่า มีกำไรทางบัญชี แต่ไม่มีเงินสดเข้าบริษัท  เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียด จะเห็นว่า เงินไปค้างอยู่ในลูกหนี้การค้า 4 พันล้านบาท และสินค้าคงเหลืออีก 4.6 พันล้าน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -173.69 ลบ.

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,350.83 ลบ. เมื่อเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ และปีก่อนก็ติดลบ หลักพันล้าน จึงต้องหาเงินสดเข้ามาเพิ่มสภาพคล่อง จากกิจกรรมจัดหาเงิน เมื่อเข้าไปดูจะเห็นว่า มีการออกหุ้นกู้ ได้เงินมาประมาณ 4 พันกว่าล้านบาท

เมื่อรวม 3 กิจกรรม เงินสดสุทธิ -621.43 ลบ.

จากงบกระแสเงินสด กิจการจะมีปัญหาสภาพคล่องได้ เพราะทำธุรกิจไม่ได้เงินสดเข้ามา แต่ไปค้างอยู่ที่ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ ถ้าลองไปมองต่อที่ วงจรเงินสด ซึ่งมีแสดงในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 210.06 แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิม

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 210.85 แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิม

ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 310.61 ยังดีที่ระยะเวลาจ่ายเจ้าหนี้การค้านาน

วงจรเงินสด 110 วัน

คงต้องรอดูว่า เมื่อส่งงบปี ออกมาจะเป็นอย่างไร

……………………………………………….

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

เรียนจบ สามารถนำไปปรบใช้เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

One thought on “งบ STARK มีอะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: