เครื่องหมายที่อยู่หลังหุ้น THAI คืออะไร??

หุ้น THAI บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ถูกขึ้นเครื่องหมาอ่านเพิ่มเติม “เครื่องหมายที่อยู่หลังหุ้น THAI คืออะไร??”

Ceiling และ floor คืออะไร??

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 64 หลายคนนน่าจะได้ข่าวว่า หุ้อ่านเพิ่มเติม “Ceiling และ floor คืออะไร??”

ทำไมหุ้นนี้ราคา ceiling สูงมาก

เมื่อวานมีหุ้นหนึ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจ เป็นหุ้น IPO อ่านเพิ่มเติม “ทำไมหุ้นนี้ราคา ceiling สูงมาก”