เครื่องหมายที่อยู่หลังหุ้น THAI คืออะไร??

หุ้น THAI บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ถูกขึ้นเครื่องหมาอ่านเพิ่มเติม “เครื่องหมายที่อยู่หลังหุ้น THAI คืออะไร??”

เครื่องหมาย SP หลังชื่อหุ้นคืออะไร สำคัญยังไง??

หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวว่าหุ้น THAI บริษัทการบินไทย จำกัอ่านเพิ่มเติม “เครื่องหมาย SP หลังชื่อหุ้นคืออะไร สำคัญยังไง??”