เครื่องหมาย SP หลังชื่อหุ้นคืออะไร สำคัญยังไง??

หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวว่าหุ้น THAI บริษัทการบินไทย จำกัอ่านเพิ่มเติม “เครื่องหมาย SP หลังชื่อหุ้นคืออะไร สำคัญยังไง??”