หุ้น TRUE และ DTAC จะหยุดซื้อขายชั่วคราว

TRUE ควบรวม DTAC และเปลี่ยนเป็นชื่อ TRUE ซึ่งในระหว่างจอ่านเพิ่มเติม “หุ้น TRUE และ DTAC จะหยุดซื้อขายชั่วคราว”

ถ้าเกิดการควบรวม TRUE DTAC ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกยังไง

การควบรวม true และ dtac ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษอ่านเพิ่มเติม “ถ้าเกิดการควบรวม TRUE DTAC ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกยังไง”