ถ้าเกิดการควบรวม TRUE DTAC ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกยังไง

การควบรวม true และ dtac ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษอ่านเพิ่มเติม “ถ้าเกิดการควบรวม TRUE DTAC ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกยังไง”