แบบนี้ได้เงินปันผลของหุ้นนี้ไหม

ช่วงนี้เป็นฤดูกาลจ่ายปันผลของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในตลาดหอ่านเพิ่มเติม “แบบนี้ได้เงินปันผลของหุ้นนี้ไหม”

“Free Float” คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

Free float คืออะไร ทำไมตลาดหลักทรัพย์ถึงให้ความสำคัญที่อ่านเพิ่มเติม ““Free Float” คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ”