ค่าเสื่อมราคา อยู่ตรงไหนของงบการเงิน

ค่าเสื่อมราคานั้นเป็น ค่าที่ปรากฎในทั้ง 3 งบการเงินเลยทีเดียว แล้วค่าเสื่อมราคา คืออะไร ยังไง
ไปอ่านสรุปให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ กัน

ใครชอบรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดดูได้จากลิงค์นี้นะคะ

image:Freepik.com

ค่าเสื่อมราคา หรือ depreciation เป็นค่าที่บอกว่า ของต่างๆ มันมีการเสื่อมสภาพ คิดง่ายๆ เหมือนเราใช้รถยนต์ เราก็จะเห็นว่า ในแต่ละปีราคารถยนต์ที่เราใช้ไป ก็จะมีมูลค่าหรือราคาลดลงเรื่อยๆ

ค่าเสื่อมราคา เป็นการบอกว่า สินทรัพย์มีการเสื่อมสภาพหรือด้อยค่าลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งการคิดค่าเสื่อมราคานั้นเป็นหลักการทางบัญชี ในการหักค่าใช้จ่ายที่ตัดมูลค่าจากสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 1 ปี เช่น รถยนต์ อาคาร โงงาน เครื่องจักร เป็นต้น เพื่อเป็นการหักค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมตามอายุการใช้งาน

ที่ดิน จะไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคานะ เนื่องจากอายุการใช้ไม่จำกัด และมูลค่าของที่ดินมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ค่าเสื่อมราคามีการคิดหลายวิธี วิธีที่เข้าใจง่าย คือวิธีเส้นตรง เป็นการหักค่าเสื่อมราคาเท่าๆ กันทุกปี ตามอายุการใช้งาน

ค่าเสื่อมราคา = (ราคาต้นทุนของสินทรัพย์ – มูลค่าซาก)/ อายุการใช้งาน

มาลองดูตัวอย่างกัน บริษัทมานะ ซื้อเครื่องจักรมาผลิตชาเขียวราคา 10,000,000 บ. เครื่องจักรนี้มีอายุการใช้งาน 10 ปี (ให้มูลค่าซากเป็น 0 ไปนะ) เราก็จะเห็นว่าค่าเสื่อมราคา ก็เป็นปีละ 1,000,000 บาท เข้าใจง่ายๆ แบบนี้ก่อน แล้วค่าเสื่อมราคาปรากฏในงบการเงินอะไรบ้าง มาลองดูในแต่ละงบการเงินกันว่า เกิดอะไรขึ้น

ส่วน “ค่าตัดจำหน่าย” เหมือนกับค่าเสื่อมราคา แต่ใช้กับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์ สัมปทาน เป็นต้น

ในงบดุล
จะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาออกจากทรัพย์สิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าของต่างมันมีการเสื่อมสภาพไป ในส่วนของเครื่องจักรเมื่อกี้นี้จะทยอยหักไปปีละ 1,000,000 บาท จากมูลค่าที่ซื้อตอนแรก 10,000,000 บ.

ส่วนในงบกำไร-ขาดทุน
ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรนี้ ก็จะมาถูกหัก เป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง โดยถ้าเป้นค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า ค่าเสื่อมราคานี้ก็จะแฝงอยู่ในต้นทุนขาย แต่ถ้าเป็นค่าเสื่อมราคาของออฟฟิศ สำนักงาน คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการกระจายสินค้าเพื่อให้ขายได้ ค่าเสื่อมราคานี้ก็จะอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ดังนั้นจากตัวอย่างเรื่องเครื่องจักรที่ซื้อมา ค่าเสื่อมขอเครื่องจักรตรงนี้ก็จะรวมอยู่ในต้นทุนขาย เราก็จะเห็นว่า การที่นำค่าเสื่อมราคาเข้ามาหัก จะทำให้กำไรของบริษัทลดลง

อย่างที่เล่าให้ฟังแล้ว ว่าของทุกอย่างมันเสื่อมสภาพ ดังนั้นเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ ก็ต้องมีการซ่อม ต้องมีการซื้อใหม่ การที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายไปในแต่ละปี แล้วทำให้กำไรลดลงนั้น ทำให้ไม่สามารถนำเงินส่วนนี้ไปทำอย่างอื่น เช่น จ่ายปันผลออกมาได้ ต้องเก็บเงินนั้นไว้ซ่อม หรือไว้ซื้อเครื่องจักรนั้นไว้ใหม่

จากตัวอย่างเครื่องจักรข้างต้น ถ้าเราตัดค่าใช้จ่ายนี้ไปเรื่อยๆ ทุกปี 10 ปี ตามอายุการใช้งานทรัพย์สิน เราก็จะมีการกั้นเงินไว้ 10,000,000 บ เพื่อไว้ซื้อเครื่องใหม่ และการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีไป จะสะท้อนลักษณะทางบัญชีได้ดีกว่า การตัดค่าใช้จ่ายตูมทีเดียวในปีที่ซื้อเครื่องจักร เพราะมันมีการใช้งานได้หลายปี

ส่วนงบที่ค่าเสื่อมราคามีปรากฏอีก คือ งบกระแสเงินสด
เพราะจะเห็นได้ว่า จริงๆ แล้วมีเงินสด จ่ายออกไป 10,000,000 บ จริง ก็เป็นปีที่เราซื้อสินทรัพย์มา แต่หลังจากนั้นไม่มีเงินสดออกไปจากบริษัทเราจริงๆ ดังนั้นต้องมีการบวกค่าเสื่อมราคากลับเข้ามา เพราะในงบกระแสเงินสด จะเอา “กำไรก่อนภาษี” มาตั้ง และปรับปรุงค่าต่างๆ กลับเข้าไป ซึ่งจะเห็นว่า ในส่วนกำไรก่อนภาษีนั้น ก็ถูกหักค่าเสื่อมไปแล้ว ในงบกำไรขาดทุน จึงต้องมีการบวกกลับค่าเสื่อมราคากลับเขาไป เพื่อสะท้อนการไปมาของเงินสดที่เกิดขึ้นจริงในงบกระแสเงินสด

จะเห็นว่าค่าเสื่อมราคานั้น เป็นสิ่งที่บอกว่าทรัพย์สินต่างๆ มีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน กิจการไหนที่มี เรื่องของค่าเสื่อมราคามาก ก็จะทำให้กำไรของบริษัทลดลง และที่สำคัญก็อย่าลืมว่า ค่าเสื่อมราคาถึงแม้ไม่มีเงินสด ออกไปจากบริษัทจริงๆ ณ ตอนนั้น แต่มันก็มีเงินออกไปจากบริษัทจริงๆ ก่อนหน้านั้นนะ

การอ่านงบการเงินไม่ยากอย่างที่คิด ไม่ต้องเรียนบัญชีก็ดูได้ ถ้าเราเข้าใจหลักการเบื้องต้นก่อน และค่อยๆ ทำความเข้าใจไปทีละน้อย

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเองเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้นที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้นการอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

One thought on “ค่าเสื่อมราคา อยู่ตรงไหนของงบการเงิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: