ทำไม?? “NAV ต่อหน่วย” ไม่ได้ไว้บอกความถูก/ แพง

กองที่ค่า NAV ต่อหน่วยสูงกว่าอีกกองแปลว่าแพงกว่า??ซื้อกองทุนที่ NAV ต่อหน่วยน้อย จะได้ซื้อได้จำนวนหน่วยเยอะๆ จะดีกว่า?? มาดูตัวอย่างกันว่า ทำไม NAV ต่อหน่วยไม่ได้บอกความถูกแพง

มานะลงทุนในกองทุนรวม A และ B อย่างละ 20,000 บ. เท่ากัน
มานะซื้อกองทุนรวมหุ้น A ที่ตอนนั้นมูลค่าหน่วยลงทุน คือ 40 บ. มานะก็จะซื้อได้ทั้งหมด 500 หน่วย
ถ้ามานะซื้อกองทุนรวมหุ้น B ที่ตอนนั้นมูลค่าหน่วยลงทุน 10 บ. มานะก็จะซื้อได้ทั้งหมด 2,000 หน่วย


สมมติให้กองทุนรวมหุ้นทั้ง 2 กองนี้ ทำผลงานในปีนั้นได้ 11% เท่ากัน ถูกหักค่าธรรมเนียม TER (total expense ratio) เท่ากัน คือ 1% ต่อปี เหลือผลตอบแทนที่ทำได้ที่มาถึงผู้ถือหน่วยลงทุน คือ 10%
(ค่าธรรมเนียม TER จะเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ ค่าการจัดการกองทุนรวม ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านายทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าโฆษณาต่างๆ และอื่นๆ ของกองทุนรวม ซึ่งจะเขียนไว้เป็น % ต่อปี และมีการนำมาหักเฉลี่ยเป็นรายวัน)


ซึ่งจะเห็นว่า ถ้าทั้ง 2 กองทำผลตอบแทนได้เท่ากัน หักค่าใช้จ่ายเท่ากัน เมื่อคิดออกมาเป็นจำนวนเงินก็เท่ากัน ถึงแม้จำนวนหน่วยจะต่างกันก็ตาม


ดังนั้นค่า NAV นั้นไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่ากองทุนนั้นถูกหรือแพง หรือบอกว่ากองทุนดีหรือไม่ดี แต่การดูการเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุน จะทำให้เรารู้ว่ากองทุนนั้นบริหารงานได้ดีหรือไม่ดี..ดังนั้นการลงทุนกองทุนรวม เราไม่ได้เลือกกองทุนกองนั้นน่าสนใจ โดยเทียบจากมูลค่าต่อหนึ่งหน่วยลงทุนเท่าไหร่ แต่ที่ควรสนใจ และไว้เทียบระหว่างกองทุน คือ เรื่องของผลตอบแทน และค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะค่าธรรมเนียม TER

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: