เครื่องหมาย SP หลังชื่อหุ้นคืออะไร สำคัญยังไง??

หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวว่าหุ้น THAI บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP จึงถูกห้ามซื้อขายหุ้นนี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มารู้จักกันว่า เครื่องหมาย SP นี้คืออะไร

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สาารถกดรับชมได้จากลิงค์นะคะ

SP คือ trading Suspension เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหุ้นนั้นเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย (ตลาดหลักทรัพย์ เปิดซื้อขาย 2 รอบ คือ รอบแรกช่วงเช้า เวลา 10.00 น. – 12.30 น. และรอบสองตอนบ่าย เวลา 14.30 น. – 16.30 น.

ทำไมถึงถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP”??

การถูกขึ้น “SP” นั้นก็จะมีสาเหตุแบบนี้…
-มีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน และบริษัทไม่สามารถชี้แจงได้ทันที

-การซื้อขายหุ้นนั้นน่าสงสัยว่าจะมีผู้ลงทุนบางกลุ่ม ทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ

-บริษัทร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และเห็นว่าบริษัทไม่สามารถชี้แจงได้ในทันที

-บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด

-หุ้นนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน

-หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิหรือ การขายคืน

-มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหุ้นนั้น

หุ้น THAI ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ(ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564)

นอกจากนั้น ยังถูกขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

สนใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความเห็นผู้สอบบัญชีว่า จะหาอ่านได้จากไหน และความเห็นผู้สอบบัญชีสำคัญยังไง มีแบบไหนบ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้นะ https://bit.ly/3dSI3kv

การถูกขึ้นเครื่องหมาย SP นั้นทำให้คนที่หุ้นอยู่นั้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นนั้นได้

แล้วอย่างนี้ถ้าบริษัทแก้เหตุไม่ได้ หรือถูกเพิกถอน จะมีช่วงให้สามารถขายหุ้นได้ไหม?

ตั้งแต่ 1 เมษา 2562 ตลาดหลักทรัพย์มีเกณฑ์การเปิดซื้อขายชั่วคราวด้วยบัญชี Cash balance หลังถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP” ในกรณีแก้เหตุไม่ได้ หรือก่อนถูกเพิกถอน

โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

1.โดยขึ้น SP 3 เดือนเมื่อเกิดเหตุ หลังจากนั้นจะเปิดให้ซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน จากนั้นจะขึ้น SP จนกว่าจะแก้ไขเหตุได้

2. กรณีถูกสั่งเพิกถอน จะมีการเปิดให้ซื้อขาย 7 วันทำการก่อนเพิกถอน

ในส่วนของหุ้นการบินไทยตอนนี้จะเห็นมีเครื่องหมาย THAI (C,NP,SP) ลักษณะนี้ ส่วน “C” คือ Caution ถูกขึ้นเครื่องหมายนี้เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ดังนั้นใครถือหุ้นนี้อยู่ คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเองเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้นที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้นการอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: