EBITDA คืออะไร

เวลาที่โบรเกอร์พูดถึงกำไรของบริษัทต่างๆ ตามบทวิเคราะห์ เราจะได้ยินกำไรที่เรียกว่า EBITDA มารู้จักกันว่า EBITDA คืออะไร อยู่ตรงไหนของงบการเงิน มาอ่านกัน…

EBITDA = Earning Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization คือ กำไร ก่อนดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือก็คือ EBIT บวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หลักพื้นฐานของงบกำไรขาดทุน นั้นก็คือ

รายได้ – รายจ่าย = กำไร(ขาดทุน)

และเมื่อนำรายได้ มาหักลบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะทำให้เกิด กำไรระดับต่างๆ นั้นเอง

เมื่อนำรายได้ มาลบด้วยต้นทุนขายอย่างเดียว จะเป็น “กำไรขั้นต้น”

เมื่อนำรายได้ มาลบ ด้วยต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร จะได้เป็น “กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี” หรือ “EBIT” หรือ “กำไรจากการดำเนินงาน”

และเมื่อนำรายได้ มาลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก็จะออกมาเป็น “กำไรสุทธิ” นั่นเอง

แล้ว EBITDA อยู่ตรงไหน??

EBITDA ก็คือ EBIT แล้วบวกกลับ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายกลับเข้าไป เนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคานั้นเป็นหลักการทางบัญชี ในการหักค่าใช้จ่ายที่ตัดมูลค่าจากสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 1 ปี เช่น รถยนต์ อาคาร โงงาน เครื่องจักร เป็นต้น เพื่อเป็นการหักค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมตามอายุการใช้งาน ส่วน “ค่าตัดจำหน่าย” เหมือนกับค่าเสื่อมราคา แต่ใช้กับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์ สัมปทาน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง ค่าเสื่อมราคา จากโพสนี้นะคะ

https://doctorwanttime.com/2020/05/18/depreciation/

ดังนั้นในงบกำไรขาดทุนจะมีการหักค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด เมื่อเรานำกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ก็จะได้ออกมาเป็น EBITDA

EBITDA เป็นกำไรลักษณะหนึ่ง ที่มักจะถูกพูดถึงสำหรับกิจการที่มีค่าเสื่อมราคามาก ซึ่งเป้นกิจการที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมาก เช่น อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เพื่อการขยายตัว

ข้อสังเกต

– EBITDA ใช้เปรียบเทียบระหว่างกิจการกิจการที่คล้ายกัน โดยตัดปัญหาเรื่องนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาที่ต่างกัน เพราะสินทรัพย์แบบเดียวกัน ถ้าเพิ่มอายุการใช้งาน หรือการคิดแบเส้นตรง กับการคิดค่าเสื่อมโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การคิดแบบเส้นตรงก็จะทำให้การหักค่าใช้จ่ายของค่าเสื่อมราคาในงบกำไรขาดทุนต่างกันได้

– EBITDA เป็นกำไรแบบหนึ่งในงบกำไรขาดทุน ซึ่งควรดูกำไรระดับอื่นๆ ประกอบด้วย

– EBITDA สามารถดูได้ในตารางงบกำไรขาดทุน ในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ตรงหุ้นที่เราสนใจ ในเว็บไซต์ของ set

EBITDA สามารถนำมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้น ใน EV/EBITDA ได้ ซึ่งคล้ายกับ P/E อ่านเพิ่มเติมเรื่อง EV/EBITDA จากลิงค์นี้นะคะ

https://doctorwanttime.com/2021/08/05/ev-ebitda-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/

EBITDA คือกำไรในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็คือ การนำ EBIT มาบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย มักจะพูดถึงในกิจการที่ต้องมีการใช้สินทรัพย์ถาวรมาก ที่ทำให้มีการหักค่าเสื่อมราคามาก

—————————————–

ถ้าใครสนใจอยากลงทุนหุ้นด้วยตัวเองมาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเองเข้าใจง่าย ใช้ได้จริงคอร์สที่จัดทำพิเศษสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น เรียนจบสามารถเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

ถ้าสนใจเข้าไปอ่านรายละเอียด และลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: